Stanford-Binet Testi

Stanford-Binet Testi

Stanford-Binet Testi Nedir?

Stanford Binet Zeka Testi, 2 yaş itibari ile üstün yetenekli ve zihinsel engel taşıyan çocukların zihinsel düzeyini tespit etmek için kullanılan ve bireysel olarak uygulanan bir zeka testidir.

SB5, yaşları 2 ila 85 yaş arasında değişen çocuk ve yetişkinlere uygulanabilmekte olup

Stanford-Binet testinin 15 farklı alt testi zekanın göstergeleri kabul edilen dört tür zihinsel yeteneği ölçecek şekilde düzenlenmiştir.Bunlar ise; sözel Muhakeme,  soyut/ görsel muhakeme, sayısal muhakeme, kısa süreli bellek bölümüdür.

 Stanford Binet Zeka Testinde 2, 3 ve 4 yaşta her biri 1 ayı temsil eden 12 soru, 5 yaş ve sonrasında her yaş için her biri 2 ayı temsil eden 6 adet soru bulunmaktadır. Stanford Binet Zeka Testi sonrası çocuğun genel bir zeka değeri ortaya çıkar. Bu zeka değerini ortaya çıkartan birçok bileşen vardır.

 Çocuklar için daha uygun olan Stanford Binet Zeka Testi soruları incelendiğinde; 2-3 yaşlarındaki çocuklara şekiller, küplerle kule, köprü yapma, 4 yaşındakilere, eşya ve resim tanıma, 7 yaşındakilere benzerlikleri bulma, 8 yaşındakilere sözcük dağarcığı ve öyküleri hatırlama, 9 yaşındakilere sözel saçmalıklar ve tersinden sayı tekrarı; yetişkinlere sözcük dağarcığı, atasözleri ve yön bulma şeklinde sorular sorularak yaptırılır. Çocuğun takvim yaşı ve test performansı değerlendirilerek sonuca varılır.

SB5, özel gereksinimi olan çocukların (gelişimsel gerilik, öğrenme güçlüğü ve üstün yetenekli) tespit edilmesinden öğrencilerin okul programlarına yerleştirilmelerine kadar geniş bir kullanım alanı olan bir ölçme aracı olarak kullanılmaktadır.

Bireysel test olduğu için bir oturumda bir kişiye uygulanır. Uygulayıcı tarafından bireye, yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir ve bireyden bu soruları yanıtlaması istenir.Test uzmanının insiyatifinde testin uygulanmaya başlanacağı yaş belirlenir. Bu yaş genellikle takvim yaşı ya da takvim yaşın bir alt yaşıdır. Eğer çocuk kendisine verilen soru yönergelerinde başarısız olursa altta bulunan yaş dilimlerine inilir. Bütün soruların doğru cevaplandığı yaş çocuğun temel yaşı olarak kabul edilir. Temel yaş tespit edildikten sonra testör daha ileriki yaş sorularını çocuğa uygular. Çocuğun hiçbir test basamağını bilemediği noktada test sonlandırılır. Test puanlanır sonrasında temel yaşın üzerine eklenen verilmiş doğru cevaplarla çocuğun zeka yaşı bulunur. Sonrasında takvim yaşı ve zeka yaşından hareketle “Zeka Bölümü” hesaplanır.

Çocuğun takvim yaşı ve test performansı değerlendirilerek sonuca varılır.

Çocukların zeka gelişimini değerlendirmede kullanılan bir testtir.Amacımız bu değerlendirmenin yanında onları tüm yönleri ile ele alarak fiziksel,zihinsel,ruhsal ve sosyal yönlerini tanıyarak bu süreçle aileleri de dahil etmek,farkındalıklarını arttırmak ve bilinçlendirmektir.Bu süreçte ebeveyn ve psikologlar işbirliği içindedir ve sorunlara karşı çözüm yolu bulmak amaçlanır.