Bayley 3 Bebekler İçin Zeka Testi

Bayley 3 Bebekler İçin Zeka Testi

Bayley Bebekler İçin Zekâ Testi Nedir?
Özellikle prematüre ve riskli bebeklerin gelişim takibi için büyük önem taşıyan Bayley Testi,
bebeklerin zihinsel ve motor gelişimlerinin takip edilmesini sağlıyor. Bilişsel, alıcı dil, ifade edici dil,
kaba motor, ince motor gelişim alanlarına dair bilgi verir.
Ebeveynler çoğu zaman çocuklarını çevrelerindeki akranları ile kıyaslayıp gelişimlerinin geri kalıp
kalmadığını anlamaya çalışırlar. Karşılaşılan problemler profesyonel yardım gerektirebilir. Çocuk okul
hayatında yeteri başarıyı göstermeyinceye dek gelişimsel problemleri fark edemeyebiliriz. Çocuktaki
gelişimsel ilerleyişin takibi ile anne-babalara eğitimsel önerilerin yapılması, olası risklerin erken
tanınması müdahaleyi hızlandırabilir.
Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
Bayley Testi iki aylıktan üç buçuk yaşa dek bebeklerin ve küçük çocukların gelişimini değerlendirmek
için hazırlanmış kişisel olarak uygulanan testlerdir.
Anne ve bebekle yapılan bir görüşme ve uygulama sürecidir. Zihinsel ve motor gelişimi anlamak için
test malzemeleri kullanılmaktadır. Uygulama süresi 15 ayın altındaki çocuklarda ortalama 25-35
dakika, 15 ayın üzerindeki çocuklarda ise yaklaşık olarak 60 dakikadır.
Sonucu Size Ne İfade Edecek?
Bu test ile bebekler herhangi bir sorun yaşamıyor olsalar bile bulundukları aya ait kendi gelişimlerinin
bilgisini elde ederiz. Bu değerlendirme, anne ve babaların olası kuşkularının anlaşılmasına yardımcı
olur. Bayley sayesinde bebeği değerlendirmede kullanılabilecek miktarda nitel ve nicel bilgi elde
ediyoruz. Bebeğin aldığı test puanları hem kendi akranları ile karşılaştırma hem de daha ileriki
aylardaki gelişme hızını görmede bize yol gösteriyor.