Denver Testi

Denver Testi

Denver testi nedir?

  •         Denver II testi gelişim testi olarak ele alınmalıdır, bir zeka testi değildir.

      0-6 yaş arasında yer alan çocuklara ve bebeklere uygulanan gelişim tarama testidir. Denver II testi çocuğun belli alanlarda, kendi yaş gelişim profiline uygun bir şekilde gelişimsel sürecini takip etmeye, anlamaya ve gözlemlemeye yarayan geçerliliği ve güvenilirliği olan bir testtir.          Ölçtüğü beceriler; çocuk ve bebeklerde ince motor ve kaba motor, dil gelişimi, sosyal ve öz bakım becerileridir.

      Denver II testi uygulaması, bu testin uygulama eğitimini almış ve uygulama sertifikası olan kişilerce uygulanmaktadır. Test, 10 ile 15 dakika kadar sürmektedir. Çocuk ve bebeklerde gelişimsel basamakların herhangi birinde veya birden fazla gelişim basamağında belirti göstermeyen gelişimsel problemleri, gelişim geriliği gösteren durumlarda tanı koymak için uygulanmaktadır. Test bir çocuğa uygulandıktan 6 ay sonra tekrar uygulanabilmektedir, daha önce test tekrarı yapılmamalıdır. Uygulama esnasında, çocukla birlikte anne ve babası veya ebeveynlerinden en az birisinin yanında olması gerekmektedir. Denver II testi gelişim geriliği gösteren, özel eğitim alması gereken gereken çocukların erken dönemde saptanması veya klinik değerlendirmelerde tanı alması için uygulanmaktadır.

 

  •         Denver II testi gelişimsel olarak çoğunlukla;

1- Gelişim geriliği gösteren çocuk ve bebeklerde, riskli bebeklerde (erken doğum, kordon dolanması, doğum ağırlığı düşük, çoğul gebeliklerde) tanı koymak

2- Riskli gebelik geçiren anne adaylarının (madde bağımlılığı, herhangi bir hastalık veya gelişimsel öyküsü, akraba evliliği) bebeklerinde.

3- Sağlıklı gözüken çocukları ve bebekleri olası sorunlardan korumak ve takip için

4-Okul öncesi dönemde öğrenme güçlüğü olan çocuklarda

5- Algılama ve dili kullanmakta zorlanan çocuklarda

6- Fiziksel gelişimi yaş gelişimine uygun ilerlemiyorsa    

7- Okul öncesi dönemde sosyal iletişim becerisi kurmakta zorlanıyor ise

8- Yaşına uygun olan becerileri geliştirmekte güçlük yaşıyorsa Denver II testi uygulanmaktadır.