Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WÇZÖ-4 / WISC-4) Nedir?

WÇZÖ-4 zeka testi çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen klinik bir değerlendirme aracıdır. 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır.Türkiye’deki norm çalışmaları Öktem ve arkadaşları tarafından 2008-2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Böylece testin kültürel adaptasyonu sağlanmıştır. Kültürel farklılıklar özellikle de zeka testlerinde önemli farklılıklara neden olmaktadır. Bu nedenle WÇZÖ-4 çocukları ve gençleri kendi kültür ve normlarına göre değerlendirebilme özelliğiyle zeka testleri arasında önem taşımaktadır.

WÇZÖ-4, çocukların ve gençlerin hem kendi yaş grubu içindeki beceri düzeylerini hem de kendi becerileri içinde güçlü ve zayıf  yönlerini değerlendirmektedir.

Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
WÇZÖ-4 değerlendirmesinde, 10 temel alt test ve gerekli olduğu düşünüldüğünde buna ek olarak 5 yedek alt test uygulanmaktadır. Uygulanan temel alt testler çocuğun sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerilerini ölçmektedir. Uygulama bireysel yürütülmektedir. Tüm testin uygulaması ortalama 2 saat sürmektedir; fakat her çocuğun farklı çalışma hızı ve motivasyon düzeyine bağlı olarak test süresi farklılaşabilmektedir.

Sonucu Size Ne İfade Edecek?
Çocuk ve gençlerimizin biricikliği büyürlerken göz ardı edilebilmektedir. Oysaki psiko-sosyal gelişimlerinden öğrenme yollarına kadar birçok alanda çocuk ve gençlerimiz farklı yollardan geçmektedir. Dolayısıyla bu yollarda ihtiyaç duydukları destek ya da yardımlar da farklılılaşmaktadır. WÇZÖ-4 uygulaması sayesinde, çocuk ya da gençlerin değerlendirilen alanlarda nasıl bir performans sergilediği, hangi alanlarının güçlü yanları olduğu ve hangi becerilerinin desteklenmesi gerektiği öğrenilmektedir. Performansın yanında, test sırasında yapılan klinik gözlem ve öncesinde alınan gelişim öyküsü göz önüne alınarak hazırlanan öneriler kısmında, hem ebeveynlere hem de okula yönelik olacak şekilde çocuğun zeka ve psikolojik gelişimini destekleyecek tavsiyeler ve gerekli yönlendirmeler de bulunmaktadır.