Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Danışmanlık

Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Danışmanlık

Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Danışmanlık
Uzm. Psikolog Burçin DEMİRKAN

Okul Öncesi Döneminde Özel Eğitim
Okul öncesi dönemde özel eğitim, risk altındaki çocuklarla gelişim geriliği olan ya da tanılanmış özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine sağlanan eğitim hizmetlerini kapsamaktadır. Okul öncesi özel eğitim hizmetlerinin kapsamının anlaşabilmesi için hizmetlerin kimlere, nerelerde verildiği ve süreçte kimlerin görev alması gerektiğinin bilinmesinde yarar vardır.

Özel Eğitimde Ailenin Eğitimi ve Önemi 
Okul öncesi özel eğitim hizmetleri çocuklar kadar aileleri de ilgilendirir. Çünkü çocuk vaktinin çoğunu evde geçirir. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuğun doğumuyla sarsılan aile, çocuğa karşı olumsuz duygular besleyebilir ve çevre tarafından dışlanma gibi sorunlarla karşı karşıya gelebilir. Bunların aşılması ve çocuğun eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanması ve ailenin de eğitim kapsamına alınmasıyla mümkündür. Okulöncesi özel eğitim hizmetleri doğumdan okul dönemine kadar olan yaş gruplarını kapsar. Hizmetler çocuğun yaşı ve ihtiyaçlarına göre klinik, okul ve ev gibi farklı ortamlarda verilebilir.

Hangi Çocuklar Özel Eğitim Almalıdır ? 

  • Otistik, down sendromlu, west sendromlu çocuklar
  • Özel öğrenme güçlüğü çeken çocuklar (disleksi vb..)
  • Konuşma yetersizliği olan çocuklar
  • Yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklar
  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar
  • Davranış bozukluğu olan çocuklar
  • Reaktif bağlanma bozukluğu olan çocuklar
  • İşitme yetersizliği olan çocuklar
  • Fiziksel yetersizliği olan çocuklar