CAS Testi

CAS Testi

CAS TESTİ

  CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) 5-17 yaşları arasındaki çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmek için yapılandırılmıştır.

4 tane alt ölçekten oluşmaktadır. Bunlar;

1.CAS PLANLAMA ÖLÇEĞİ

  CAS planlama ölçeği ile değerlendirilen bilişsel işlemler şu şekilde sıralanmaktadır;                                   Stratejilerin oluşturulması, sonuçların tahmini, dürtü kontrolü, faaliyetin organizasyonu, yeni karşılaşılmış bir durum karşısında planlı tepkide bulunma, kendini değerlendirme, strateji kullanma.

2.CAS DİKKAT ÖLÇEĞİ

  CAS dikkat ölçeği ile değerlendirilen bilişsel işlemler şu şekilde sıralanmaktadır;                                         Konsantrasyon, temel noktaya odaklanma, önemli bilgiye odaklanma, ilginin dağılmasını engelleme, seçici dikkat, dikkatin uzun süre devam ettirilmesi.

3.CAS EŞZAMANLI BİLİŞSEL İŞLEVLER ÖLÇEĞİ

  CAS eşzamanlı bilişsel işlevler ölçeği ile değerlendirilen bilşsel işlemler şu şekilde sıralanmaktadır;                                                                                                                                                        Kelimelerden bir fikire ulaşma, parçalardan bir bütün oluşturma, aynı anda birden fazla şeyi görme, kelimeler arasındaki ilişkileri anlama, vurgunun anlaşılması, kavramları ve sözel ilişkileri anlama.

4.CAS ARDIL BİLİŞSEL İŞLEMLER ÖLÇEĞİ

  CAS ardıl bilişsel işlemler ölçeği ile değerlendirilen bilişsel işlemler şu şekilde sıralanmaktadır;                                                                                                                                                               Ardışık bir serideki birbirinden bağımsız seslerin doğru telaffuz edilmesi, kelimelerin anlamsız olarak dizilimlerini kavrama, ardışık uyaranları anlama, seslerin özel dizilimli şekli ile çalışma, konuşmanın seri organizasyonu, ritmik algı, bağımsız birim bilgi tutma kapasitesi.

CAS’İN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

  Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi, öğrenme güçlüğü olan çocukların değerlendirilmesi, zihinsel engelli olan çocukların değerlendirilmesi, travmatik beyin hasarı olan çocukların değerlendirilmesi, ciddi duygusal bozuklukları olan çocukların değerlendirilmesi, üstün zekalı çocukların değerlendirilmesi, planlama problemleri olan çocukların belirlenmesi, başarının önceden gestirilmesi.

 CAS uzmanlar tarafından uygulanmaktadır. Çocuk Aile Danışmanlık Merkezi'nde Burçin Demirkan tarafından uygulanmaktadır.